Epoksi Kaplı İnşaat Demiri/İnşaat Demiri Diş Açma İşlemi

Epoksi kaplı inşaat demiri nerelerde kullanılmaktadır ?

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar günümüzde sadece stratejik nitelikteki projelerde değil özellikle nem oranının fazla olduğu coğrafyalarda yapı güvenliği ve yapının yaşam döngü maliyetine katkı sağlar nitelikte tedbirlerle standart projelerde de talep gören bir ürün haline geldiyse de genel kullanım alanı aşağıdaki şekliyledir;

Köprü ve Viyadük: Köprü ve beton kaplamalı viyadükler çok uzun yıllar dayanıklı olması gerekmektedir. Köprü ve viyadük inşasında Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar mutlaka kullanılmalıdır. Korozyona karşı daha fazla mukavemet gösterip daha uzun ömürlü ömürlü olabilmesi Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar’ın kullanılmasına bağlıdır.

Enerji Santralleri: Günümüzde Avrupa ve Amerika’da birçok kimya tesislerin ve enerji santrallerinin çelik donatılarında Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılmaktadır.

Barajlar: Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, barajlarda mutlaka kullanılması gereken alt yapı malzemelerinden biridir. Sürekli su, nem, yağmur suyu gibi asit içeren veya doğal hava şartları ile temas halinde olan barajların yapısında korozyon çok daha hızlı ilerlemektedir. Bu ilerlemenin önüne geçmek için barajların içerisinde mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılmalı ve barajların ömrü çok daha fazla uzun olması sağlanmalıdır.

A.V.M : Alışveriş merkezlerinin zemini gün boyu hem araç hem insan trafiğinin yoğunluğuna maruz kalmaktadır. Alış veriş merkezlerinin de uzun ömürlü şekilde kalmasını sağlamak için mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılması gerekmektedir.

Yüksek Yapılar: Plaza, gökdelen ve rezidans gibi yapılar güçlü bir temel ve alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle tüksek yapıların temelinde mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılması gerekmektedir.

Epoksi kaplı inşaat demirinin betona tutulma kuvveti nasıldır ?

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, üzerindeki boya gerekçesiyle betona tutunma kuvveti azalır düşüncesi tamamen yanıltıcı bir düşüncedir. Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar

diğer ürünlerin aksine çok daha fazla betona tutunma kuvveti bulunan malzemelerdir.

 

Çekme – birim uzama eğrisindeki elastik bölgedeki doğrunun eğimine (tga) elastiklik modülü E (MPa) adı verilir. Elastiklik modülünün değerini atomlar arası bağ kuvvet eğrisinin başlangış eğimi belirler.Bu eğrinin başlangıç eğimi ne kadar büyükse, o malzemenin elastiklik modülü (MPa)o kadar büyüktür, bir başka deyişle malzeme o kadar rijittir. Aksi takdirde malzeme esnek olur. Aşağıdaki tabloda Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar’ın çekme testlerinin istatistikleri verilmiştir. MPa sonuçlarında görüldüğü gibi en yüksek tutunma değerleri epoksi kaplı bu çelik donatılardır.

Raber Nedir?
Epoksi kaplı inşaat demiri olarak adlandırılır. Kullanıldığı yerde yapıyı güçlendirmek ve yaşam ömrünü uzatmak için tercih edilir. Epoksi kaplı inşaat demirleri ASTM A 775/775M standartlarına göre üretimi yapılır.

Tercih Edilmelerinin Nedenler

  • Beton yapıların çatlamasına veya beton özelliğini yitirmesine sebep olan korozyonun engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.
  • Epoksi kaplı inşaat demiri sayesinde çelik üzerinde fiziksel ve elektrokimyasal bir bariyer oluşturarak donatıyı izole edilir ve korozyonun oluşması engellenir
  • Epoksi kaplı inşaat demiri ürünleri normal kullanılan ürünlere oranla kat kat daha fazla dayanıklıdır.
  • Maliyet hesaplaması yapıldığında normal kullanılan ürünlere göre uzun vadede neredeyse yarı yarıya kar sağlayan bir üründür.